اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

 

 

 

تو

صبح صادق می گشاید پرو بال

تو

 

گل سرخ منی

تو

 

گل یاس منی

تو

 

چنان شبنم پاک سحری

نه ...از آن پاکتری

تو

 

بهاری نه ..بهاران از تو ست...

از

میگیرد وام.

تو

من هیچ راهی را برای رسیدن به موفقیت نمی شناسم.

ولی راهی را می شناسم که یقینا به عدم موفقیت ختم می شود

و آن هم اطاعت محض و بی چون و چرا است .

((افلاطون))

 

از گریبان