اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

گریه کن

 

تا حالا شده بغض کنی دلت بخواد یه جای خلوت باشی

 

 و راحت راحت گریه کنی ؟؟

 

او نقدر که پهنای صورت قشنگت خیس خیس بشه

 

شده تو تاریکی شب اشک بریزی

 

اما ندونی چرا داری گریه می کنی؟؟

 

آخه بعضی اوقات آدم دلش می خواد

 

 فقط گریه کنه همینطوری الکی

 

بدون اینکه هیچ درد وغصه ایی داشته باشه!!

 

شاید چون احساس سنگینی می کنه

 

گریه کن عزیزم

 

گریه کن

 

                  ****

 

گریه کن گریه قشنگه...  گریه سهم دل تنگه

 

گریه کن گریه غروبه...  مرحم این راه دوره

 

سر بده آواز هق هق ... خالی کن دلی که تنگه

 

گریه کن گریه قشنگه...گریه سهم دل تنگه

 

بزار پروانه احساس...  دلتو بغل بگیره

 

بغض کهنه رو رها کن... تا دلت نفس بگیره

 

نکنه تنها بمونی.. دل به غصه ها بدوزی

 

تو بشی مثل ستاره.. تو دل شبهام بسوزی

 

گریه کن گریه قشنگه... گریه سهم دل تنگه