اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

**

من یک ایرانیم یک مسلمان..واول از همه عاشق خدا ودینم هستم وبعد عاشق ایرانم با تمام خوبی ها و بدی هایش

 

ایران را با مردمش با خاکش با هوایش با صمیمیت مردمش با پاکیشان دوست دارم.

 


من یک مسلمانم

 

من به پروردگار آسمانها وزمین

 

من به پروردگار آدم وحوا

 

من به پروردگار زیباییها

 

سوگند یاد می کنم

 

هرگز ازکسی که به  تسلیم شده همین خدا توهین کند نگذرم

 

چشمهایت را باز کن

 

نگاه کن به آسمان

 

ببین الله می گویدتسلیم من شو تسلیم من که تورا خلق کردم

 

اسلام ما تسلیم شدن در مقابل خداست

 

خدای احد وواحد خدای یکتا و بی نیاز

 

سودی