اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

آغوش تو

 

 

آغوشتو به غیر من به روی هیچکی وا نکن

 

منو از این دلخوشی ها    آرامشم جدا نکن

 

من براای با تو بودن   پر عشق و خواهشم

واسه بودن کنارت

تو بگوووبه هر کجا پرمیی کشم............................

قلبقلب

 

وای که دیوونه این ترانه ام  به خصوی وقتی یه صدای عاشق برام می خونه