اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

آدمها مثل کتاب هستند

 

 

 

بعضی از آدمهاجلد زرکوب دارند . بعضی جلدضخیم و بعضی جلد نازک،بعضی ها اصلا جلد ندارند بعضی از آدمها با کاغذ کاهی و نامرغوب چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی . بعضی  از آدمها ترجمه شده اند و بعضی  ها تفسیر می شوند . بعضی  از آدمها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند . بعضی  از آدمها دارای صفحات سیا وسفید ند. بعضی  از آدمها صفحات رنگی وجذاب دارند . بعضی  از آدمها  تیتر و فهرست دارند و روی  پیشانی  بعضی  آدمها  نوشته اند :حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است . بعضی  از آدمها قیمت روی جلد دارندو بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند .بعضی از آدمها بعد از فروش پس گرفته نمی شوند . بعضی  از آدمها را باید جلد کرد .  بعضی  از آدمها را میشود تو ی جیب گذاشت و بعضی ها را توی کیف. بعضی  از آدمها نمایشنامه اند ودر چند پرده نوشته  و اجرا  می شوند  بعضی از آدمها  فقط  جدول  و سرگرمی اند وبعضی ها معلومات عمومی . بعضی  از آدمها خط خوردگی و خط زدگی دارند و بعضی  از آدمها غلط چاپی فراوان دارند . از روی بعضی  از آدمها ،باید مشق نوشت و از روی بعضی  از آدمها باید جریمه نوشت . بعضی از آدمها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم .

 

و بعضی  از آدمها را باید نخوانده دور انداخت .

 

به نظر شما آدمها مثل کتابها نیستند ؟؟

 

(قیصر امین پور )

 

                                    ****

 

راستی شما ج‍زءکدام دسته از کتابها هستید فکر می کنید آدمهای دیگه مایل به  مطالعه شما هستند ؟ شما رو بین کتابهای مورد علاقشون  می زارن یا از خوندن شما خسته و پشیمون میشن ؟ آدمها وقت گران بهاشونو در کنار شما صرف می کنن یا برای همیشه کنارتان می زارن؟