اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

زیر گذر یشم سیاه

1-دیروز 
ما زندگی را
به بازی گرفتیم
امروز ،او
ما را ...
فردا؟ قیصر امین پور

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

2-از این همه شلوغی و حرص مردم ،خنده ام میگرد.

گویی قرار است قحطی بیاید..

شاید هم تفریحی شده برای وقت گذشتن...

توی شهر نمی شود نفس کشید ...دم دارد این شهر شلوغ و دود گرفته.

 

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

3-این روزها هوس نوشتن دیوانه ام کرده...بی مهابا و با ولع می نویسم.هر چند که جور دیگری به نوشتن فکر میکنم..با این حال دست نوشته هایم را به ناشر جدیدی سپردم .همین روزها جواب می دهد

دلم می خواهد حسی را که چند سال پیش تجربه کردم باز تجربه کنم...

هنوز وقتی کتابم را نگاه میکنم توی دلم قند آب می شود.

 

راست می گوید ابوعلی سینا که برای زندگی دو پر پرواز لازم است.یکی پر عاطفه و دیگری پر خرد.

 

4-شوخی کردم مهران مدیری را میدیدم و فکر میکردم...تا کی باید سریالهای کمی خوب را برای اینک فقط کمی...کمی بخندیم از سوپر مارکتها بخریم.پس تلوزیون چه نقشی داره