اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

الهم صل الامحمد وال محمد وعجل فرجهم

 

در دين زردشتيان باور به منجي جهان يعني سئوشيانت از تحولات دوره هخامنشيان است .اين باور ،به باور انتظار براي سه منجي گسترش يافت كه هر يك از نطفه زردشت و از زاهدان مادري دوشيزه ،تولد مي يافت

اين در حالي است كه آنها عيسي مسيح (ع) را كه از مادري باكره متولد شد را قبول ندارند و همچنين محمد(ص)را كه بشارت آمدنش در تمام اديان آمده است را نيز قبول ندارند و...

حسين (ع) ، پسر علي (ع)و فاطمه (س) ونوه پيامبر با شاهدخت ساساني اسيري به نام شهربانو زناشويي كرد. شهر بانو پسري براي حسين (ع)به دنيا آورد كه چهارمين امام شيعيان است . از 9 امام ذريه حسين (ع)(از شهر بانو)،هشت تن به شهادت رسيدند.ولي آخرين آنها به سال 878م.به طرزي معجزه آميز از نظر غايب شده است وي امام غايب يا منتظر است كه در آخر زمان ظهور مي كند و با احياي دين گيتي را پر از عدل ودادخواهد ساخت

حال اين امام همان سئو شيانت در دين زردشتيان نيست ؟ ما در اسلام به او صاحب الزمان مي گوئيم كه از نسل همان ساسانيان ايرانيست .