اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

بسم الله الرحمن الرحیم

آفریدگار عالم برگزید از بندگان خود آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را و برتری داد بر جهانیان ذریه بعضی از آنها را بربعضی دیگر خداوند شنونده و داناست ( سوره آل عمران آیه 32)

 

 

فرمود هستم آفریدگاری که وحی به سوی تو فرستادم همانطور که وحی بر نوح فرستادیم  و بر پیغمبران که پس از او بودند و وحی فرستادیم به سوی ابراهیم –اسماعیل –اسحق-یعقوب-اسباط- عیسی-ایوب-یونس هارون-سلیمان –و ما به داوود زبور دادیم( سوره ف آیه 162)

 

 

ما بخشیدیم به اسحق و یعقوب-مشعل هدایت راونوح را پیش از او وذریه او داودوسلیمان وایوب ویوسف و موسی و هارون و همچنین جزا دادیم ومیدهیم نیکوکاران را (سوره انعام آیه 85)

 

 

و زکریا ویحیی و عیسی و الیاس را که نیکو کار و صالح بودند.(سوره انعام آیه 86)

 

 

و اسماعیل و الیسع و ینس ولوط و همه اینهارابرتری دادیم بر جهانیان .(سوره انعام 87)

 

 

و اسماعیل و ادریس و ذالکفل را که همه شکیبا و صابربودند(سوره انبیا آیه 86)

 

 

ومحمد(ض)که مانند یکی از شما ها نیست بلکه رسول خداوخاتم پیغمبران است-آن خداوند است که به همه چیز دانااست.(سوره احزاب آیه 41)

 

 

دین زرتشتیان پیغمبری داشته که گویا رسما مبعوث بر ایرانیان شده  البته من یک ایرانیم اما خدا پرست

 

این دین درسته که در قرآن حرفی ازش نیومده اما شباهت زیادی با اسلام داره به جز مواردی

 

اما چون پیروانش عقیده ثنویت که قائل به دو مبداء خیر و شر است را دارند. در ارکا ن توحید آنها خلل وارد شده  و هنوز هم فقط خود را قبول دارند

 

اسلا تنها دینی است که تمام پیامبران قبل از خود را قبول دارد و هرگز پیروان این دین همچون بعضی  دینها پیامبری را که خدا فرستاد مسخره نمی کنند وبه آنها احترام میگذارند.