اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

 

سلام يا فاطمه امشب اونقدر دلم گرفته كه فقط خدا مي دونه يه احساس غريبي دارم دلم مي خواد با تو حرف بزنم دلم مي خواد صدات كنم دلم مي خواد بهت توسل كنم ميدونم خدا اگه به من توجه نكنه حرف تو رو گوش ميدهآخه تو بانوي دو عالمي  پس ازت مي خوام امشب برام دعا كني . امشب از خدا بخواه كمكم كنه  همين ..يا فاطمه امشب برام دعا كن از خدا بخواه از گناهام بگذره ميدونم كم و زياد گناه كردم امشب از خدا بخواه كمكم كنه