اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

واسه دلاي بيقرار .....

نمي دونم روزاي شما الان تند مي گذره يا كند اما مثل من با لحظه ها لج نكنيد ..بزاريد هر طور صلاحمونه پيش برن امروزو فرداي ما يكي نيست شايد امروز كه خوشحاليم فردامون يه غم لونه كرد تو دلمون   كه ايشاالله هيچوقت اينطور نشه

 

لحظه ها را بگذار به حال خودشان .بگذار هر طور كه مي خواهند پيش بروند .آرام و آهسته يا دوان دوان و با عجله .شايد دوست ندارند در كارشان دخالت كني.

مي دانم مي دانم كه امروز لحظه ها آنقدر آهسته و كوتاه قدم بر مي دارند كه ثانيه ها به اندازه قرنها مي گذرند و دل كوچك و بي قرار تو كم طاقت شده وروي ديواره نازك قلبت روزها رو به اميد پايان انتظارت خط مي كشه .مي دونم كه اين روزها دل بيقرارت مي ترسه كه نكنه تمدد اين خطها بلاخره چيني شكننده قلبتو تكه تكه كنه و روي جاده انتظار بريزه .اما لحظه ها را بگذار به حال خودشان.

حتما يادت مانده ديروز كه ثانيه ها با هيجان قلبت به شوق آمده بودند و مي دويدند باز هم تو ناراحت بودي و التماسشان مي كردي كه حداقل كمي فقط به اندازه ثانيه ايي آرامتر بدوند تا شاديت ذره ايي كوتاه ماندگار شود .اما آنها مي خنديدند و تندتر مي دويدند مي دانند تو فقط تابع قلب مهربونت هستي و فرداهاي ديگر به خاطر آرام رفتنشان نفرينشان مي كني .

ديروز هيچ فكر مي كردي كه امروز آرزو مي كني كاش لحظه ها با همان سر عت بدوند

پس زيباي من لحظه ها را بگذار به حال خودشان .............................

دوستتون دارم