اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

1387

 

 
بوی عیدی       بوی توپ        بوی کاغذرنگی
بوی تند ماهی‌دودی وسط سفرۀ نو
بوی یاس جانماز ترمۀ مادربزرگ
                                          با اینا زمستونو سر می‌کنم
                                          با اینا خستگیمو درمی‌کنم
شادیِ شکستنِ قلّکِ پول
وحشت کم شدن سکّۀ عیدی از شمردن زیاد
بوی اسکناس تانخوردۀ لای کتاب
                                          با اینا زمستونو سر می‌کنم
                                          با اینا خستگیمو درمی‌کنم
فکر قاشق زدن دختر ناز چشم‌سیاه
شوق یک خیز بلند از روی بتّه‌های نور
برق کفش جفت‌شده تو گنجه‌ها
                                          با اینا زمستونو سر می‌کنم
                                          با اینا خستگیمو درمی‌کنم
عشق یک ستاره ساختن با دولک
ترس ناتموم گذاشتن جریمه‌های عید مدرسه
بوی گل محمّدی که خشک شده لای کتاب
                                          با اینا زمستونو سر می‌کنم
                                          با اینا خستگیمو درمی‌کنم
بوی باغچه      بوی حوض      عطر خوب نذری
شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن

توی جوی لاجوردی هوس یه آب‌تنی
                                          با اینا زمستونو سر می‌کنم
                                          با اینا خستگیمو درمی‌کنم
                                          با اینا بهارو باور می‌کنم