اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

لیلی

 داستان لیلی    (عرفان نظر آهاری ) 

لیلی زندگی کن ... لیلی قصه اش را دوباره خواند .برای هزارمین بار ومثل هربار لیلی قصه بازهم مرد . لیلی گریست وگفت : کاش این گونه نبود. خداگفت : جزتو کسی قصه ات را تغییر نخواهد داد. لیلی ! قصه ات را عوض کن . لیلی اما می ترسید . لیلی به مردن عادت داشت . تاریخ به مردن لیلی خو کرده بود . خدا گفت : لیلی عشق می ورزد تانمیرد. دنیا لیلی زنده می خواهد . لیلی آه نیست . لیلی اشک نیست . لیلی معشوق مرده درتاریخ نیست . لیلی زندگی ست . لیلی ! زندگی کن . اگر لیلی بمیرد دیگر چه کسی لیلی به دنیا بیاورد ؟ چه کسی گیسوان دختران عاشق را ببافد ؟ چه کسی طعام نور را درسفره های خوشبختی بچیند ؟ چه کسی غبار اندوه را ازطاقچه های زندگی بروبد ؟ چه کسی پیراهن عشق را بدوزد؟ لیلی ! قصه ات را دوباره بنویس. لیلی به قصه اش برگشت . این بار اما نه به قصد مردن . که به قصد زندگی . وآن وقت به یاد آورد که تاریخ پربوده از لیلی های ساده گمنام   ****.

  شوهر آهو خانوم نوشته علی محمد افغانی  یکی از کتابهایی بود که تو این تعطیلات خوندم  کتاب جالبی بود کتابی که هنوزم درد بعضی زنها رو پر رنگ می کنه یکی  از نویسندها میگه غمنامه زن ایرانی من میگم نامردی و خود خواهی مردان دنیا و سادگی بعضی زنها      خوندن کتاب رو به همه پیشنهاد می کنم مرد و زن نداره هر کسی می تونه ازش یه تجربه بگیره  چه زن چه مرد چه دختر چه پسر واسه هر کدوم یه حرفی تو دلش داره  که هنوز خیلی ها نیاز به یاد آوری یه چیزایی دارن  اینکه یه زن چه جایی می تونه واسه مردش داشته باشه  و چطوری باید قشنگ زندگی کنه  اینکه مردها  چطور با دو تا چشمشونن ببینن  نه با یکیش  اینکه اگه یه لحظه  فقط یه لحظه جای زن بودن چه اتفاقی می افتاد            تعطیلات خوبی بود  تونستم به یه سری از کارهام سر و سامون بدم  کارایی که یه مدتی پشت گوش می انداختم  خوب شروع کردم و می خوام تا آخر خوب پیش برم