اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

اندر احوالات روزگار قریب ما

  1.  آقا من تر جیح میدم تو یه مثلث شیشه ایی ، قر نطینه بشم  اما با  یه سه در چهار ،  هم خونه نشم ..می گن بدبخت عن القریب در حال تر شیدگی هستی  بیا برو دس از سر ما بردار  انگاری ما نشسیم رو نفسش ...آخه شما بگید ..نه جون من 32 سال مگه ترشی جا می افته  هنوز کم کم یه 5-6 سالی جا داره  ...ای بابا انگاری  بچه راکفلر می خواد دس تو دس ما بزاره جان من ولمون کنید مخمون تر کید از بس چلوندینش  حیف که جاده در دست تعمیره وگرنه جلدی می پریدم یوسف پیامبر رو می اُوردم تا بیاد بهتون حالی کنه که من می خوام زن امپراطور دریا بشم  و شما با این جنگولک بازیهاتون مرگ تدریجی یک رؤیا رو برای من رقم می زنید ...ببین من به هیچکدوم از کارا گاهان شعبه 77 تهران بزرگ شوهر نمی کنم  حالا هی تو بگو  نشون میتی کومون  دسشه .آخرش یه کار می کنید  برم پشت درای خاکی یه تیغ زن درس و حسابی  پیدا کنم  یا منو نفله کنه یا یا این یارو رو که می گه زنا فرشته ان ...
  2. پ.ن 1- تلوزیون و سینما حسابی مغز مارو شیر تو شیر کرده
  3. 2- خواستم از اون حال و هوای گریه و زاری بیام بیرون
  4. 3- اینا که دست از سر ما بر نمی دارن شما بگید من چی کار کنم