اينجا دنياي من است نگاه كن به لطافت يك عشق مي ماند درست به نرمي ياسهاي باغچه خانه مان اينجا دنياي من است پر از احساس ترنم مثال ريزش ابرهاي آسمان خدا زماني كه خورشيد هنوز در پهنه زلالش مي در خشد اينجا دنياي من است سرشار از پاكي وصداقت مملو از احساس خواستن در بينهايت يك ذوق كودكانه اينجا دنياي من است دنياي يك يشم شيشه ايي يشمي به رنگ سياه ذره ذره عشق دنيا دنيا وفاي به معبود سراسر شور زندگي اينجا دنياي من است.يشم سياه

يشم سياه

دلتنگي هايم را براي باد مي خوانم روياهايم را به آسمان مي گويم آرزوهايم را به مهتاب و خستگي هايم را روي هوا مي نويسم

 

السلام عليك يا صاحب الزمان

السلام عليك يا ابا صالح

سلام به همه عاشقاي منتظر

مي خوام يه چيزي به همه حاجتمند ها ياد بدم

امروز روز جمعس اگر حاجتي داري وضو بگير

 دو ركعت نمازصاحب الزمان بخون

بعد يك تسبيح بگو ((بسم الله الرحمن الرحيم))

روز بعد دوتا تسبيح ،

روز بعد سه تا تسبيح ......

همين طور ادامه مي دي تا روز چهلم كه ميشه روز سه شنبه يعني ميشه چهل تا تسبيح

بعد دوباره دو ركعت نمازصاحب الزمان بخون

مطمئن باش حاجت مي گيري

من بارها امتحان كردمو حاجت گرفتم

امتحان كن...............

حاجت گرفتي به من هم بگو

راستي منم برات دعا مي كنم

اميدوارم خواستت به صلاحت باشه!!!