عشق

نمی دونم چرا گاهی دیوونه میشم و عشقمو اونقدر اذیت می کنم ...

که ............

......................یه .....................

..............................وقتهایی..............................

..........................................به......................................

...............................................گریه......................................

.....................................................می افته.. ................. ...  

من بد نیستم........

نمی دونم چم میشه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید