خدایا

خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم

 


همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت

 

 

 


من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند


و چشم هایش را می بندد و می گوید


من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی


همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند


همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد


گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه


حالا یادت آمد من کی هستم

می خواهم فقط یک جمله دیگر بگویم....

خدایا من همانی هستم که دوستت دارم

/ 0 نظر / 19 بازدید